The Academy

The Academy

The Academy

Elevating an Academy's Online Presence!

Elevating an Academy's Online Presence!

Elevating an Academy's Online Presence!

Client

D. S.

Timeline

2 weeks

Services

Web design + Branding

Client

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Challenge

The challenge? Redesigning an old, content-heavy website into a seamless and captivating website. Our goal was to reflect the academy's prestigious reputation as one of America's best for the past 11 years. Restructuring a content-heavy website was no small feat. We carefully curated the information, focusing on headlines that would sell and using persuasive language that resonated with the target audience. Our mission was to create a clean and professional look that truly reflected the academy's excellence. --- Provocarea? Reproiectarea unui site web vechi, cu un conținut foarte bogat, într-un site web perfect și captivant. Scopul nostru a fost de a reflecta reputația prestigioasă a academiei ca fiind una dintre cele mai bune din America în ultimii 11 ani. Restructurarea unui site web cu conținut intensiv nu a fost o sarcină ușoară. Am selectat cu atenție informațiile, concentrându-ne pe titluri care să vândă și folosind un limbaj convingător care să rezoneze cu publicul țintă. Misiunea noastră a fost de a crea un aspect curat și profesional care să reflecte cu adevărat excelența academiei.

Goal

Our ultimate goal was to create a fully responsive and visually appealing website that showcased the academy's reputation as a top-tier expert in make-up. In addition to the website, we embarked on improve the brand identity to complement the new online presence. --- Scopul nostru final a fost de a crea un site web complet receptiv și atractiv din punct de vedere vizual, care să prezinte reputația academiei ca expert de top în machiaj. Pe lângă site-ul web, ne-am angajat să îmbunătățim identitatea mărcii pentru a completa noua prezență online.

Result

The outcome was met with resounding satisfaction from our esteemed client. The redesigned website now stands as a beacon of excellence, reflecting the academy's prestige. The seamless user experience, coupled with persuasive messaging, captivates potential students and parents alike. The academy's brand identity received a modern facelift, further solidifying their status. --- Rezultatul a fost întâmpinat cu o satisfacție răsunătoare din partea stimatului nostru client. Site-ul web reproiectat este acum un far de excelență, reflectând prestigiul academiei. Experiența perfectă a utilizatorului, împreună cu mesajele convingătoare, captivează potențialii studenți și părinți deopotrivă. Identitatea de marcă a academiei a primit o schimbare de imagine modernă, consolidând și mai mult statutul acesteia.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

Available