Stephex Group

Stephex Group

Stephex Group

Transforming the Stephen Group's Digital Universe!

Transforming the Stephen Group's Digital Universe!

Transforming the Stephen Group's Digital Universe!

Client

Matthias Rijnwalt

Timeline

12 weeks

Services

Web design + Branding

Client

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Challenge

Our exhilarating journey began with the task of redesigning an existing website that encompassed five distinct websites under the prestigious Stephex Group. Each entity - Stephex Motorhomes, Stalions, Stables, Events, and Horsetrucks - held its unique identity, and our challenge was to unite them elegantly. --- Călătoria noastră incitantă a început cu sarcina de a reproiecta un site web existent, care cuprindea cinci site-uri web distincte sub egida prestigiosului Stephex Group. Fiecare entitate - Stephex Motorhomes, Stalions, Stables, Events și Horsetrucks - deținea o identitate unică, iar provocarea noastră a fost să le unim în mod elegant.

Goal

With the client's vision of elegance, class, and an expensive look in mind, our mission was clear - to create a cohesive digital experience that showcased the grandeur of the Stephex Group. Our task was not only to redesign all pages but also to rebrand the entire image, breathing new life into every element. --- Având în vedere viziunea clientului de eleganță, clasă și un aspect scump, misiunea noastră a fost clară - să creăm o experiență digitală coerentă care să prezinte măreția grupului Stephex. Sarcina noastră nu a fost doar de a reproiecta toate paginile, ci și de a rebrandui întreaga imagine, insuflând o nouă viață fiecărui element.

Result

The outcome of our efforts was a stunning digital transformation that surpassed all expectations. With a cohesive and elegant design, we successfully unified the distinct entities of Stephex Group into a majestic online presence. Over 100 meticulously crafted pages were fine-tuned to perfection, ensuring a seamless user experience across all devices, including mobile versions. Despite challenges with previous developers, our unwavering dedication led to a triumphant project completion, and the websites are set to go live next year. --- Rezultatul eforturilor noastre a fost o transformare digitală uimitoare, care a depășit toate așteptările. Cu un design coerent și elegant, am reușit să unificăm cu succes entitățile distincte ale Stephex Group într-o prezență online maiestuoasă. Peste 100 de pagini meticulos realizate au fost ajustate la perfecțiune, asigurând o experiență de utilizare fără cusur pe toate dispozitivele, inclusiv pe versiunile mobile. În ciuda provocărilor cu dezvoltatorii anteriori, dedicarea noastră neobosită a dus la o finalizare triumfătoare a proiectului, iar site-urile web sunt pregătite să intre în funcțiune anul viitor.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

Available