Najera Consulting

Najera Consulting

Najera Consulting

Project Makeover: Modernizing a Old Website

Project Makeover: Modernizing a Old Website

Project Makeover: Modernizing a Old Website

Client

Terell Baker

Timeline

1 week

Services

Web design + Branding

Client

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Concept, Design, and Branding. All-in-one.

Challenge

The website held a vast amount of information and text, making it essential to streamline the content while maintaining clarity. We faced the exciting challenge of striking a perfect balance between modernizing the design and adhering to the client's conservative vision. --- Site-ul web conținea o cantitate mare de informații și de text, ceea ce a făcut esențială raționalizarea conținutului, menținând în același timp claritatea. Ne-am confruntat cu provocarea interesantă de a găsi un echilibru perfect între modernizarea designului și respectarea viziunii conservatoare a clientului.

Goal

Our mission was to create a fresh and easy-to-scale design that portrays a contemporary vibe, striking the perfect balance between modern aesthetics and a professional touch. Additionally, we aimed to deliver three distinct versions of the main page to offer the client a clearer understanding of their vision. --- Misiunea noastră a fost de a crea un design proaspăt și ușor de realizat, care să prezinte o atmosferă contemporană, atingând echilibrul perfect între estetica modernă și o notă profesională. În plus, ne-am propus să livrăm trei versiuni distincte ale paginii principale pentru a oferi clientului o înțelegere mai clară a viziunii sale.

Result

With creative flair and keen attention to the client's requirements, we achieved tremendous success in modernizing the website. The final design blended elegance and modern elements harmoniously, captivating users while retaining a conservative essence. The client was delighted with the transformation! We delivered three main page versions that effectively communicated different design approaches, allowing the client to choose their preferred style confidently. --- Cu fler creativ și o atenție deosebită la cerințele clientului, am obținut un succes extraordinar în modernizarea site-ului web. Designul final a îmbinat armonios eleganța și elementele moderne, captivând utilizatorii, păstrând în același timp o esență conservatoare. Clientul a fost încântat de această transformare! Am livrat trei versiuni de pagină principală care au comunicat în mod eficient diferite abordări de design, permițând clientului să își aleagă cu încredere stilul preferat.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

Available