Miele

Miele

Miele

Revitalizing the Miele portal for developers.

Revitalizing the Miele portal for developers.

Revitalizing the Miele portal for developers.

Client

V. E.

Timeline

4 weeks

Services

Web Design + Copywriting

Client

Concept, Research and Design. All-in-one.

Concept, Research and Design. All-in-one.

Concept, Research and Design. All-in-one.

Challenge

Miele's outdated and non-intuitive developer portal needed a complete transformation. It lacked alignment with their brand guidelines, hindering user experience and engagement. --- Portalul învechit și neintuitiv al dezvoltatorilor Miele avea nevoie de o transformare completă. Nu era aliniat cu liniile directoare ale brandului lor, ceea ce împiedica experiența utilizatorului și implicarea.

Goal

Our mission was to create a cutting-edge developer portal that seamlessly integrated with Miele's brand identity. We aimed to enhance user flow, add new functionalities, and ensure a user-friendly experience that empowers developers. --- Misiunea noastră a fost de a crea un portal de ultimă generație pentru dezvoltatori, care să se integreze perfect în identitatea de marcă a Miele. Ne-am propus să îmbunătățim fluxul de utilizare, să adăugăm noi funcționalități și să asigurăm o experiență prietenoasă care să împuternicească dezvoltatorii.

Result

Through meticulous research and planning, we devised a robust strategy. We built user flows and wireframes to optimize the portal's functionality. Rigorous testing led us to the perfect design. The UI not only captured Miele's essence but also imbued the portal with a modern touch. We successfully restructured the entire portal, breathing new life into it while staying true to Miele's brand guidelines. Additionally, we crafted a captivating landing page that conveys the portal's purpose and functionality, making it a breeze for users to navigate. --- Printr-o cercetare și o planificare meticuloasă, am conceput o strategie solidă. Am construit fluxuri de utilizatori și wireframe-uri pentru a optimiza funcționalitatea portalului. Testele riguroase ne-au condus la un design perfect. Interfața de utilizare nu numai că a captat esența Miele, dar a imprimat portalului o notă modernă. Am reușit să restructurăm cu succes întregul portal, dându-i o nouă viață, rămânând în același timp fideli liniilor directoare ale mărcii Miele. În plus, am creat o pagină de destinație captivantă, care transmite scopul și funcționalitatea portalului, facilitând navigarea pentru utilizatori.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

 • Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

  +++

  Let's Talk

Project in mind?

Let’s turn your

idea into reality

Premium web design, development, and marketing & branding services to help your business stand out.

Available